Oferta

Usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

 

Ganica-Przewona-PA25H

* Pomiary i przeglądy okresowe instalacji hydrantowych

* Kontrola i przeglądy okresowe podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice i agregaty)

* Sprzedaż gaśnic oraz znaków ewakuacyjnych

* Sprzedaż dwutlenku węgla do celów spożywczych

* Montaż, przegląd, konserwacja drzwi przeciwpożarowych oraz klap oddymiających

* Projektowanie, instalowanie, konserwacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu

* Przeglądy systemów detekcji gazu

* Sprzedaż, montaż, rozmieszczenia sprzętu PPOŻ oraz oznakowania dróg ewakuacyjnych

* Szkolenia z obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego

* Przeglądy, konserwacje i prowadzenie dokumentacji systemów sygnalizacji pożarowej (SSP), instalacji tryskaczowej, dźwiękowych systemów ostrzegawczych

* Projektowanie, instalowanie, konserwacja oraz pomiary oświetlenia awaryjnego